Кадровая комиссия г.Астаны объявляет об отборе в Региональный резерв г.Астаны.

Кадровая комиссия г.Астаны объявляет об отборе в Региональный резерв г.Астаны. Требования к кандидатам для зачисления в Региональный резерв: 1) гражданство Республики Казахстан; 2) возраст не старше 35 лет на момент подачи документов; 3) наличие высшего образования; 4) трудовой стаж работы не менее трех лет.

    Отбор пройдет по следующим отраслевым направлениям: 

1) социальная сфера; 2) жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура; 3) экология; 4) цифровизация.

Прием документов осуществляется Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по г.Астана с 1 по 31 марта 2024 года (включительно) на онлайн-платформе по отбору в региональный резерв (onir.pkrezerv.gov.kz) путем регистрации кандидата. Вход в личный кабинет осуществляется по логину и паролю кандидатом самостоятельно. Также, кандидаты могут представить документы на бумажном носителе либо в электронном виде. Документы принимаются по электронной почте либо нарочно по адресу: astana@onir.pkrezerv.gov.kz 010000, г.Астана проспект Сарыарка, 13, 3 этаж 304 кабинет. При этом, кандидаты подавшие документы на бумажном носителе либо в электронном виде также регистрируются на онлайн-платформе (onir.pkrezerv.gov.kz) и загружают документы в течение одного рабочего дня после подачи документов, но не позднее 31 марта 2024 года. Подробную информацию о перечне документов для участия в отборе и другие сведения можно получить на онлайн-платформе (onir.pkrezerv.gov.kz), интернет-ресурсе Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по г.Астана www.qyzmet.gov.kz, на страницах Департамента в социальных сетях astana.onir.rezerv.kz, elgeqyzmet.astana (Instagram), а также по телефонам: +7 7172 248926, +7 7172 248896, +7 7172 248831.

Астана қаласының кадрлық комиссиясы Астана қаласының өңірлік резервіне іріктеудің басталғанын хабарлайды. Өңірлік резервке алынатын кандидаттарға келесі талаптар қойылады: 1) Қазақстан Республикасының азаматтылығы; 2) құжаттарды тапсыру сәтінде жасы отыз бес жастан аспаған; 3) жоғары білімі болуы; 4) үш жылдан кем емес еңбек өтілі болуы тиіс.

Іріктеу келесі салалық бағыттар бойынша жүргізіледі: 1) әлеуметтік сала; 2) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және инфрақұрылым; 3) экология; 4) цифрландыру.

Құжаттарды қабылдауды Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері Агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 2024 жылғы 1-31 наурыз аралығында (қоса алғанда) өңірлік резервке іріктеу жөніндегі онлайн-платформада (onir.pkrezerv.gov.kz) кандидатты тіркеу арқылы жүзеге асырылады. Жеке кабинетке кіру кандидаттың логині мен паролі бойынша дербес жүзеге асырылады. Сондай-ақ, үміткер құжаттарды қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде ұсына алады. Құжаттар электрондық пошта арқылы немесе мына мекенжай бойынша қабылданады: astana@onir.pkrezerv.gov.kz 010000, Астана қаласы Сарыарқа даңғылы, 13, 3 қабат 304 бөлме. Бұл ретте, құжаттарды қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде берген кандидаттар да онлайн-платформада (onir.pkrezerv.gov.kz) тіркеліп құжаттарды тапсырғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде, бірақ 2024 жылғы 31 наурыздан кешіктірмей жүктейді. Іріктеуге қатысу үшін құжаттар тізімі туралы ақпаратты және басқа мәліметтерді (onir.pkrezerv.gov.kz) онлайн-платформадан, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаментінің www.qyzmet.gov.kz интернет-ресурсында, сондай-ақ Департаменттің әлеуметтік парақшаларында astana.onir.rezerv.kz, elgeqyzmet.astana (Instagram) және келесі телефондар арқылы: +7 7172 248926, +7 7172 248896, +7 7172 248831 алуға болады.